woonzorgcentrum

We geloven in mensen en willen samen bouwen aan een woon- en leefomgeving waarin verbondenheid en liefdevolle nabijheid gedragen waarden zijn. De Pottelberg is een warm huis waar echte ontmoeting en oprechte interesse in het verhaal van mensen, centraal staan. Het is een unieke plek waar je jezelf kan zijn en je thuis kan komen.

Binnen een overkoepelende organisatie worden de 180 woongelegenheden ingericht in groepen van dertig elk met een eigen werking. De Zwaluw, de Lijster, de Leeuwerik en de Nachtegaal leggen de klemtoon op kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg- en dienstverlening voor fysiek zorgbehoevende ouderen. De Notenkraker en de Parelduiker hebben op hun beurt jarenlange ervaring opgebouwd in belevingsgerichte begeleiding van personen met dementie. 

sociale dienst

De sociale dienst is het aanspreekpunt voor vragen en informatie over een eventuele opname in het woonzorgcentrum of kortverblijf. 

  • De sociale dienst ontvangt de kandidaat-bewoners en hun familie. Zij geeft de nodige informatie over de opnamecriteria, het verblijf in het woonzorgcentrum, het financiële aspect van de opname en beantwoordt alle andere vragen van de betrokkenen.
  • De sociale dienst stelt een individueel opnamedossier samen. Verder organiseert de sociale dienst het onthaal en de opname van de nieuwe bewoner. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar de bewoner zal verblijven.
  • De sociale dienst helpt bij financieel en administratieve vragen en zoekt samen met de betrokkenen naar oplossingen.

U kunt altijd bij mij terecht met uw vragen en ik maak graag tijd vrij voor een persoonlijk gesprek.

heb je nog vragen?

e-mail 056 23 47 69

heb je nog vragen?

e-mail 056 30 17 93
Interesse icoon

interesse

Heeft u geen verdere vragen en wenst u een beroep te doen op onze woonzorgdiensten? Dan kan u zich inschrijven via ons inschrijvingsformulier.

download het formulier

groene omgeving aan de rand van de stad

De grote, toegankelijke tuin wordt heel vaak gebruikt voor een korte wandeling of een gesprek op een van de vele rustbanken. Niet enkel door familieleden en bezoekers maar ook door onze medewerkers. Waar mogelijk proberen ze met bewoners te genieten van de groene omgeving. Naast de ruime tuin van het woonzorgcentrum kan je als bezoeker of bewoner ook gebruik maken van de mooi aangelegde binnentuin van Heerlyckheid Hoog Mosscher. Deze tuin heeft een aantal leuke spelelementen voor de kleinkinderen en een prachtige waterpartij. De ruime parking met gratis parkeergelegenheden in een groene omgeving is een grote meerwaarde voor bezoekers maar ook voor de bewoners van het woonzorgcentrum en onze assistentiewoningen.

maaltijden

 

Woonzorgcentrum de Pottelberg wil lekkere en kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden en kiest daarom bewust voor een eigen warme keuken.
Onze chef-kok en zijn keukenteam staan elke dag in voor een huisbereid dagmenu met verse ingrediënten.
We bieden bovendien familie en ook de buurtbewoners de gelegenheid om mee te genieten van ons verzorgd dagmenu. Bij een lekker weertje kan u zelfs tafelen op het zonneterras. Verder organiseren we ook heel wat extra culinaire activiteiten waar bewoners aan kunnen aan deelnemen. Met deze initiatieven willen we onze bewoners een unieke ervaring te bezorgen. ( ‘table des amis’ en het 'pop-up' restaurant)

wooneenheden voor personen met dementie

De Notenkraker en de Parelduiker zijn groepen van woongelegenheden die zich specifiek richten tot personen met dementie. Deze afdelingen bevinden zich op het gelijkvloers en zijn aangepast om begeleiding en belevingsgerichte zorg te kunnen bieden aan personen met dementie.

Voor elke persoon, ook onze bewoners met dementie, garanderen we ‘levenslange zorg’, met heel veel aandacht voor nabije, respectvolle en menswaardige palliatieve zorg.

lees meer

wooneenheden voor personen met fysieke zorgnoden

De Zwaluw, de Lijster, de Nachtegaal en de Leeuwerik zijn afdelingen voor ouderen met ernstige en blijvende fysieke afhankelijkheid.
Elke afdeling heeft een eigen ontmoetingsruimte en een eigen werking. In overleg met de bewoners en hun familie staat een multidisciplinair team in voor de dagelijkse zorg en ondersteuning bij het wonen en leven. Daarnaast zorgt het team voor een activiteiten aanbod afgestemd op de interesses en behoeften van onze bewoners. Er worden activiteiten georganiseerd over de volledige organisatie, maar ook in kleinere groepen of zelfs op individuele basis.
Onze vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar!

lees meer

zorg met ethische reflectie

Goede zorg is ethisch verantwoorde zorg.
Beslissen wat ethisch goed of fout is, kan niet alleen op basis van objectieve elementen, maar steunt ook op een bepaald mens-en wereldbeeld. In het mens-en wereldbeeld dat wij hanteren staat de menselijke persoon en zijn onaantastbare waardigheid centraal. We geloven dat we, door mensen integraal of holistisch te benaderen, recht doen aan deze waardigheid. Dit betekent dat we de mens niet alleen zien als een uniek persoon met een lichaam, een vrije wil én een geschiedenis, maar ook steeds als een individu in relatie tot anderen.
De mens leeft niet op zijn eentje, maar is op allerlei manieren verbonden met medemensen.
 

lees meer

zorg met een ruime pastorale blik

Ouder worden en een opname in een woonzorgcentrum nodigt mensen uit om even stil te vallen en vreugde en dankbaarheid te voelen om al het mooie in het leven, maar ook de pijn en het verdriet om wat moeilijk loopt. Dit roept vragen op: Waarom ik? Wat is de zin van mijn leven? Is er nog hoop? Ben ik gelukkig?

Het is de taak van alle medewerkers en in het bijzonder van de pastorale dienst, om de nood aan zinbeleving en zingeving die bij bewoners leeft, te detecteren, ondersteunen en begeleiden. In de Pottelberg is ook een pastor tewerkgesteld die heel speciaal aandacht heeft voor de zinbeleving van bewoners. Nabijheid, gesprekken en rituelen kunnen bijzonder helend zijn.
 

lees meer

reserveer onze rolstoelfiets bij mooi weer!

lees meer

kunstatelier ‘t ateljeetje

Een kunstatelier specifiek voor en door personen met dementie.
lees meer

Kalender

3 mei

reserveer gratis onze rolstoelfiets

bekijk meer

13 mei

modeshow voor senioren door dimoda plus

bekijk meer

Reserveer onze rolstoelfiets bij mooi weer!

lees meer

Kunstatelier ‘t Ateljeetje

Een kunstatelier specifiek voor en door personen met dementie.
lees meer

Kalender

3 mei

Reserveer gratis onze rolstoelfiets

Bekijk meer

13 mei

Modeshow voor senioren door DIMODA plus

Bekijk meer

bij ons komen werken

Interesse voor de zorgsector? Solliciteer bij De Pottelberg. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Wie weet wordt u wel onze nieuwe collega!

lees meer

veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord bij de meest gestelde vragen. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.

lees meer