faq

Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord bij de meest gestelde vragen. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.

woonzorgcentrum

ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

lees meer

Elke bewoner of vertegenwoordiger heeft het recht een klacht te formuleren. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk, digitaal,  persoonlijk als anoniem. Wij nemen alle klachten ernstig en willen aan alle klachten zo snel mogelijk gevolg geven. U kan de klacht melden aan een medewerker of hoofdverpleegkundige. Bij ernstige tekortkomingen kunt u ook een afspraak maken bij de sociale dienst, Joke Tanghe, die de rol van ombudsdienst waarneemt. Een klacht wordt binnen de 3 werkdagen behandeld. Als melder streven we ernaar u binnen de 2 weken een antwoord te bieden op uw vraag / klacht.

U wenst digitaal een klacht te melden? Klik hier

(uw klacht zal terechtkomen bij onze ombudsdienst, Joke Tanghe)

Onze klachtenprocedure

kan ik een tafel reserveren in de cafetaria?

lees meer

Je kan als familie, kennis een tafel reserveren in onze cafetaria van HHM of het woonzorgcentrum.Indien gewenst is er ook een aanbod van servies, taart, .. die eveneens kan gereserveerd worden.

Klik HIER voor meer info reservatie cafetaria woonzorgcentrum of HIER voor meer info reservatie cafetaria HHM.

is een huisdier toegelaten?

lees meer

Het houden van kleine huisdieren (vogel, vis, hamster,…) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en uzelf of uw bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud.

hoe verloopt het maaltijdgebeuren?

lees meer

Bij opname stelt de sociale dienst u een aantal vragen omtrent uw eetgewoonten. 
De maaltijden worden op volgende tijdstippen opgediend:
- ontbijt: vanaf 7u30
- soep: omstreeks 10u30
- middagmaal: vanaf 11u30
- koffie + dessert: vanaf 13u30
- avondmaal: vanaf 17u30
Indien u bij uitzondering niet of niet tijdig kan aanwezig zijn voor een maaltijd, vragen wij om dit tijdig te melden aan het personeel.

kan er ook een maaltijd voorzien worden voor familieleden?

lees meer

Als partner of direct familielid van een bewoner kunt u 's middags en/of 's avonds ook een maaltijd nemen in het WZC. Dit dient u uiterlijk voor 10u 's morgens aan te vragen op de woonafdeling en de keuken. Dit wordt ofwel in rekening gebracht op uw factuur ofwel kan u maaltijdbonnen aankopen aan de receptie (op weekdagen tussen 08u30 en 12u15). Bij feestdagen dient dit eerder aangevraagd te worden.

moet ik zelf linnen voorzien?

lees meer

Het linnen van bed, lakens, kussenslopen en bedsprei wordt standaard ter beschikking gesteld. Bedlinnen worden om de 14 dagen ververst en uiteraard bij vervuiling.

is er een wasserij verbonden aan het wzc?

lees meer

Voor uw persoonlijke was staan wij niet zelf in. U hebt de keuze: ofwel staat uw familie daarvoor in, ofwel kiest u zelf een wasserij of u doet beroep op de wasserij die wij u voorstellen. In uw badkamer is een linnenmand voorzien waarin u bevuilde kledij mag deponeren tot op het moment waarop ze wordt afgehaald. Wij vragen u in elk geval voldoende kledij te voorzien om een periode van 14 dagen te overbruggen.

wat doe ik bij defecten aan de kameruitrusting?

lees meer

Indien u een defect vaststelt aan de uitrusting in de kamer, aan het meubilair of aan apparaten die door de voorziening werden ter beschikking gesteld, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden. Elk defect zal door onze technicus worden nagezien. Voor defecten/gebreken aan uw eigen apparatuur of meubilair kan u beroep doen op een technicus van uw keuze.

moet ik betalen bij deelname aan activiteiten?

lees meer

Ontspanning en activiteiten worden georganiseerd en begeleid door onze animatoren/ergotherapeuten. De activiteiten zijn in principe gratis en vrijblijvend. Voor een beperkt aantal activiteiten kunnen er kosten worden aangerekend. In dit geval wordt u dit expliciet vermeld vooraleer u intekent.

wanneer is de cafetaria open?

lees meer

De cafetaria is dagelijks toegankelijk tussen 14u30-17u. Wanneer de cafetaria uitzonderlijk gesloten is, wordt dit vooraf aan de ingang geafficheerd. Consumpties kunnen cash of via betaalkaart betaald worden. Het is mogelijk om de betaling via de factuurvan de bewoner te regelen, indien dit werd goedgekeurd. Het is echter niet verplicht er iets te nuttigen. Indien u dit wenst, kan u een deel van de cafetaria/vergaderzaal reserveren voor een familiebijeenkomst. -> meer info? klik HIER

is er een kapster/pedicure aan het wzc verbonden?

lees meer

Het staat vrij om zelf een beroep te doen op een kapster/pedicure van uw keuze. Deze kunnen u verzorgen in uw kamer. Indien u beroep wenst te doen op de kapster en/of pedicure die door het WZC is aangesteld, kunt u de hoofdverpleegkundige vragen een afspraak te maken. Dit gebeurt aan tarieven die afgesproken zijn tussen kapster/pedicure en directie. De betaling gebeurt in dit geval via de verblijfsnota. 

kan er kinesitherapie gegeven worden aan bewoners?

lees meer

Het is niet toegelaten om beroep te doen op een privé-kinesist. Op elke afdeling is een kinesist tewerkgesteld. De therapie is niet gericht op revalidatie en herstel maar op bewaren van de mobiliteit, pijnbehandeling en preventie van secundaire aandoeningen. De behandeling wordt verstrekt in samenspraak met uw arts die de behandeling voorschrijft. 

is er mogelijkheid tot logopedie?

lees meer

Bij slik- of spreekproblemen kunt u beroep doen op een behandeling door een logopedist waar het WZC mee samenwerkt. In dat geval zal de hoofdverpleegkundige daar de nodige afspraken voor maken.

kan er een dieet worden aageboden aan bewoners?

lees meer

Er is een diëtist verbonden aan het WZC. In samenspraak met de keuken en hoteldienst kan er een aangepast menu voorzien worden. 

wat zijn de bezoekuren van het wzc?

lees meer

WZC De Pottelberg is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn.

mag ik roken op de kamer?

lees meer

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om te roken op kamer. Indien een bewoner wenst te roken, kan dit in het rooklokaal of op het terras van de cafetaria.

assistentiewoningen

worden er activiteiten georganiseerd voor de bewoners van een assistentiewoning?

lees meer

Het WZC besteedt veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. De bewoners van de GAW zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan zo gewenst deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deenameprijs werd meegedeeld. Op regelmatige tijdstippen wordt ook een activiteit of uitstap uitsluitend voor de bewoners van het GAW georganiseerd.

mag ik roken in mijn assistentiewoning?

lees meer

Omwille van het Koninklijk Besluit m.b.t. roken in openbare gebouwen, geldt in alle gemeenschappelijk toegankelijke lokalen een rookverbod, zowel voor bewoners en bezoekers als voor medewerkers. Roken kan enkel op de daartoe aangeduide plaatsen. Daarom is een algemeen rookverbod van toepassing in de voorziening met uitzondering van de individuele AW waar u zelf beslist of er kan gerookt worden. Roken in bed wordt ten zeerste afgeraden.

zijn huisdieren toegelaten in een assistentiewoning?

lees meer

Er wordt de mogelijkheid geboden een huisdier te houden in een assistentiewoning. De directie heeft evenwel te allen tijde het recht om het huisdier ingeval van overlast te verbieden, mits in acht name van een redelijke termijn in functie van de aard van het storend gedrag van het huisdier. 

wat doe ik bij defecten aan de kameruitrusting?

lees meer

Indien u een defect vaststelt aan de uitrusting in de kamer, aan het meubilair of aan apparaten die door de voorziening werden ter beschikking gesteld, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden. Elk defect zal door onze technicus worden nagezien. Voor defecten/gebreken aan uw eigen apparatuur of meubilair kan u beroep doen op een technicus van uw keuze.

heb ik later voorrang in het wzc?

lees meer

Als u als bewoner van een assistentiewoning, permanent hulp en/of toezicht nodig heeft, kan u voorrang krijgen bij opname in het woonzorgcentrum, zowel voor kortverblijf als voor definitieve opname.