vrijwilligers

Om onze opdracht te kunnen waarmaken. Om onze bewoners een warme thuis te kunnen geven, zinvolle activiteiten te kunnen aanbieden, hen te ondersteunen bij het uitoefenen van hun hobby’s, hen een leuke namiddag te bezorgen... Voor al deze mooie initiatieven hebben we onze vrijwilligers broodnodig!

Momenteel kunnen we rekenen op een enthousiaste groep gemotiveerde vrijwilligers die een deel van hun tijd en hun energie op een zinvolle manier willen inzetten op tal van terreinen. Voor de bewoners zijn deze vrijwilligers een absolute meerwaarde. Bij heel wat senioren nemen het aantal sociale relaties en de menselijke contacten die hiermee gepaard gaan soms gevoelig af. Wij zijn er ons van bewust dat zelfs de beste professionele contacten tussen onze medewerkers en de bewoners dit onvoldoende kunnen compenseren. We zien dat dit tekort momenteel op een schitterende manier door de vrijwilligers wordt opgevangen.
Bedankt!

Vrijwilligers gezocht
Je bent van onschatbare waarde voor de bewoners van ons woonzorgcentrum.

Heb je wat vrije tijd en wil je meehelpen in onze werking?
Heb je een groot hart voor ouderen?
Heb je een talent dat je wil inzetten om onze bewoners te helpen? Vertel je graag? Lees je graag voor? Zing je graag? En wil je dit samen met anderen doen?
Af en toe een uurtje of regelmatig?

Wij bieden je 

 • Een zinvolle, onbezoldigde, vrijetijdsbesteding 
 • Vrijwilligerswerk aangepast aan jouw wensen: je kiest zelf hoeveel tijd je kan en wil investeren, waar je je wil inzetten en welke taken je wenst op te nemen. 
 • Een degelijke verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand 
 • Een duidelijk aanspreekpunt en de nodige begeleiding 
 • Regelmatig vorming of opleiding 
 • Een jaarlijks vrijwilligersfeest 

Waar kan je helpen 

 • Werk mee aan de kerstmarkt of andere grotere activiteiten
 • Begeleid bewoners bij een interne activiteit: crea-activiteit in de living, , in het ateljee 
 • Begeleid bewoners bij onze kookactiviteiten
 • Help mee in de cafetaria
 • Help mee met de kaartersclub
 • Begeleid (dag)uitstappen
 • Duw een rolwagen tijdens een wandeling/uitstap

Lijkt vrijwilligerswerk iets voor u? Lees meer in de onthaalfolder of schrijf u meteen in!

heb je nog vragen?

e-mail 056 23 47 69
 

ik ben geïnteresseerd in vrijwilligerswerk als

 

wzc de pottelberg behaalt kwaliteitslabel qualicor -> meer info tijdens familie-infoavond op 8 sept

lees meer

'anders organiseren verder verankerd' -> met de steun van esf via goedkeuring werkbaarheidscheques

Anders organiseren dieper verankerd in wzc de Pottelberg
lees meer