contactkoor voor en door bewoners en familie

Het contactkoor is een koor waar ouderen met dementie, familie en vrijwilligers een uurtje samen zingen en muziek maken.

Hierbij is het 'mooi' en 'juist' zingen niet van belang. De samenhorigheid en het amusement is des te belangrijker. Welkom!

Wanneer?

  • Vrijdag 5 juli
  • Woensdag 7 augustus
  • Vrijdag 20 september

Telkens om 14u30 in de kapel.