zorg met ethische reflectie

Dit relationele aspect wordt dan ook steeds in overweging genomen bij ethische vraagstukken. Traditioneel denkt men bij ethische denken meteen aan de belangrijke ethische dilemma’s waar de vooruitgang en de bijna eindeloze mogelijkheden van de medische wetenschap ons voor plaatsen. Maar ethische reflectie buigt zich evenzeer over de dagelijkse zorgpraktijken. Het is uitermate belangrijk om in de dagelijkse zorg steeds bekommerd te zijn om de menselijkheid en de authentieke kwaliteit van de zorgverlening. Zorg is immers vooral een menselijke relatie, meer nog dan een professionele handeling. Tijdens een ethisch overleg worden steeds verschillende waarden afgewogen tegenover elkaar om zo tot de meest menswaardige aanpak te komen.

maandklapper 'in nieuw kleedje'

Ontdek de nieuwe maandklapper...
lees meer

wzc de pottelberg behaalt kwaliteitslabel qualicor -> meer info tijdens familie-infoavond op 8 sept

lees meer