over ons

De Pottelberg is een dynamische organisatie die gelooft in mensen. Door kansen te creëren voor groei en ontwikkeling zetten we in op krachten en sterktes en blijven we mensen uitdagen om hun wensen maximaal te realiseren. Woonzorgcentrum De Pottelberg maakt deel uit van een groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen, die werden opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk.
De Pottelberg is een geïnspireerd en open huis: een warme plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar iedereen zichzelf kan zijn en waar liefdevolle nabijheid voorop staat. De Pottelberg wil mensen het gevoel geven thuis te zijn.

 

De Pottelberg draagt het label 'Ons hart klopt voor u'.

Alle voorzieningen met het label 'Ons hart klopt voor u' zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart bieden.
Lees ons hier: Wzc De Pottelberg - Ons hart klopt voor u

missie & visie

ouderen kwaliteitsvol begeleiden bij alle woon- en zorgnoden.

lees meer

kwaliteit

De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

lees meer

groep zorg heilige familie

WZC de Pottelberg behoort tot Groep Zorg H. Familie vzw. Groep Zorg H. Familie stelt 'Mensen centraal in zorg' voorop.

bekijk de website

historiek

2019

Als organisatie is het belangrijk om op regelmatige basis te reflecteren over de misie en de visie. Waarom bestaan we ? Wat willen we als organisatie bereiken ? Wie willen we bereiken ... en vooral hoe willen we dit gaan doen? Samen willen we richting creëren, mensen in beweging brengen en verbinden. Onze visie, missie en de waarden van de Pottelberg werden, samen herwerkt.

2018

Vandaag beschikt het woonzorgcentrum, dat inmiddels officieel de naam WZC de Pottelberg draagt, over 180 comfortabele individuele kamers, huiselijk ingerichte gemeenschappelijke leefruimten, een gezellige cafetaria en een eigen warme keuken. De Pottelberg biedt ondertussen ook 110 assistentiewoningen aan en een eigen dienst voor thuiszorg Phebe, in samenwerking met woonzorgcentrum St-Carolus.  

2016

2016 - Premium assistentiewoningen: in mei 2016 werden de flats ‘Premium’ in gebruik genomen. Het woonproject is een gemeenschappelijk initiatief van bvba ‘Premium Estate Invest’en woonzorgcentrum de Pottelberg. Deze assistentiewoningen werden ontwikkeld voor bewoners die naast de zorggarantie ook erg gesteld zijn op extra wooncomfort.

2014

2014 - Heerlyckheid Hoog Mosscher: in 2014 werden de sociale assistentiewoningen van de groep 'Heerlyckheid Hoog Mosscher' opengesteld voor hun bewoners. Deze combinatie van sociale woningen en assistentiewoningen is een initiatief van woonzorgcentrum De Pottelberg en de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

2000

2000: Putkapel: op 16 oktober werden de deuren van de assistentiewoningen de Putkapel geopend. Deze groep van assistentiewoningen werd gebouwd door woonzorgcentrum de Pottelberg. Het gebouw omvat 30 appartementen.

1997

1993 - 1997 Om te beantwoorden aan de veranderende noden op het vlak van infrastructuur en uitrusting, werd het gebouw in de loop van de jaren ‘93 tot ‘97 grondig vernieuwd, met behoud van het waardevolle architectonische karakter. ​​​​​​​In 1998 werd een centrum voor kortverblijf (CKV) voor drie verblijfsgelegenheden erkend.

1944

1944 Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef het nieuwe rusthuis niet gespaard. Tijdens het bombardement van 21 juli 1944 vielen er 30 slachtoffers onder de bewoners en het gebouw liep ernstige schade op. In 1945 werd het gebouw hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Aanvankelijk verbleven er vooral valide ouderen. Pas in de tweede helft van de jaren '80 evolueerde het rusthuis naar een rust- en verzorgingstehuis voor voornamelijk zorgbehoevende ouderen.

1938

1938 In 1938 werd er een nieuwe instelling gebouwd met 100 kamers en 3 zalen voor telkens 30 bejaarden. De gang werd versierd in Art Deco stijl. Vooral de koepels in brandglas waren uniek voor een zorgvoorziening.

1898

1898 Woonzorgcentrum 'De Pottelberg' werd opgericht door de Zusters van de Heilige Familie van Kortrijk. In 1898 bouwden zij op het terrein waar nu de parking is een hospitaal voor 'gebrekkigen, ongeneeslijk zieken, rachitische en mishandelde kinderen'. Deze instelling werd aan Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën toegewijd.

2019

Als organisatie is het belangrijk om op regelmatige basis te reflecteren over de misie en de visie. Waarom bestaan we ? Wat willen we als organisatie bereiken ? Wie willen we bereiken ... en vooral hoe willen we dit gaan doen?

Samen willen we richting creëren, mensen in beweging brengen en verbinden.
Onze visie, missie en de waarden van de Pottelberg werden, samen herwerkt.

2018

Vandaag beschikt het woonzorgcentrum, dat inmiddels officieel de naam WZC de Pottelberg draagt, over 180 comfortabele individuele kamers, huiselijk ingerichte gemeenschappelijke leefruimten, een gezellige cafetaria en een eigen warme keuken. De Pottelberg biedt ondertussen ook 110 assistentiewoningen aan en een eigen dienst voor thuiszorg Phebe, in samenwerking met woonzorgcentrum St-Carolus.

 

2016

2016 - Premium assistentiewoningen:

in mei 2016 werden de flats ‘Premium’ in gebruik genomen. Het woonproject is een gemeenschappelijk initiatief van bvba ‘Premium Estate Invest’en woonzorgcentrum de Pottelberg. Deze assistentiewoningen werden ontwikkeld voor bewoners die naast de zorggarantie ook erg gesteld zijn op extra wooncomfort.

2014

2014 - Heerlyckheid Hoog Mosscher:

in 2014 werden de sociale assistentiewoningen van de groep 'Heerlyckheid Hoog Mosscher' opengesteld voor hun bewoners. Deze combinatie van sociale woningen en assistentiewoningen is een initiatief van woonzorgcentrum De Pottelberg en de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

2000

2000: Putkapel:

op 16 oktober werden de deuren van de assistentiewoningen de Putkapel geopend. Deze groep van assistentiewoningen werd gebouwd door woonzorgcentrum de Pottelberg. Het gebouw omvat 30 appartementen.

1997

1993 - 1997

Om te beantwoorden aan de veranderende noden op het vlak van infrastructuur en uitrusting, werd het gebouw in de loop van de jaren ‘93 tot ‘97 grondig vernieuwd, met behoud van het waardevolle architectonische karakter.

​​​​​​​In 1998 werd een centrum voor kortverblijf (CKV) voor drie verblijfsgelegenheden erkend.

1944

1944

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef het nieuwe rusthuis niet gespaard. Tijdens het bombardement van 21 juli 1944 vielen er 30 slachtoffers onder de bewoners en het gebouw liep ernstige schade op. In 1945 werd het gebouw hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Aanvankelijk verbleven er vooral valide ouderen. Pas in de tweede helft van de jaren '80 evolueerde het rusthuis naar een rust- en verzorgingstehuis voor voornamelijk zorgbehoevende ouderen.

1938

1938

In 1938 werd er een nieuwe instelling gebouwd met 100 kamers en 3 zalen voor telkens 30 bejaarden. De gang werd versierd in Art Deco stijl. Vooral de koepels in brandglas waren uniek voor een zorgvoorziening.

1898

1898

Woonzorgcentrum 'De Pottelberg' werd opgericht door de Zusters van de Heilige Familie van Kortrijk. In 1898 bouwden zij op het terrein waar nu de parking is een hospitaal voor 'gebrekkigen, ongeneeslijk zieken, rachitische en mishandelde kinderen'. Deze instelling werd aan Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën toegewijd.

wzc de pottelberg behaalt kwaliteitslabel qualicor -> meer info tijdens familie-infoavond op 8 sept

lees meer

'anders organiseren verder verankerd' -> met de steun van esf via goedkeuring werkbaarheidscheques

Anders organiseren dieper verankerd in wzc de Pottelberg
lees meer

Els Bourgonjon

algemeen directeur

Tel: 056 25 50 49
E-mail: els.bourgonjon@depottelberg.be

Levi Verbrugghe

Diensthoofd bewonerszorg

Tel: 056 30 17 98
E-mail: levi.verbrugghe@depottelberg.be

Philippe Bulcaen

Stafmedewerker

Tel: 056 30 17 90
E-mail: philippe.bulcaen@depottelberg.be

samenwerkingsverbanden

Het delen van kennis, uitwisselen van ervaringen en het interactief beroep doen op elkaars expertise
speelt een cruciale rol in ons continu streven naar excellente kwaliteitszorg.

zorgnet icuro

lees meer

Als erkende zorgorganisatie zijn we samen met 774 andere voorzieningen lid van Zorgnet-Icuro vzw: een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.

Zorgnet-Icuro is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet-Icuro is een erkende werkgeversfederatie en verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.

De kerndoelstelling van Zorgnet-Icuro is het mee helpen realiseren van kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg. Zorgnet-Icuro streeft met zijn voorzieningen naar zorg op maat van elke bewoner, cliënt en patiënt. De voorzieningen van Zorgnet-Icuro onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven winst enkel na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen.De uitbouw van een zorgnetwerk, met samenwerking tussen voorzieningen en over organisaties heen, is voor Zorgnet-Icuro prioritair. Samen met zijn leden ontwikkelt Zorgnet-Icuro duidelijke standpunten en plaatst die op de politieke agenda.

www.zorgneticuro.be

woonzorgplatform zorgkrachtplus

lees meer

ZorgKrachtPlus is een netwerk van organisaties in West-Vlaanderen die de handen in elkaar slaan om via samenwerking op een aantal deeldomeinen een meerwaarde te realiseren op vlak van ondersteunende diensten en zorgexcellentie voor bewoners, medewerkers en de organisatie.

Groep Zorg H. Familie vzw is lid van dit netwerk waarbij we inzichten willen delen en projecten willen uitwerken om zo alle kennis en expertise samen te leggen en hierbij voor iedere organisatie een meerwaarde realiseren.

Het netwerk bestaat uit volgende organisaties:

  • VZW Groep Zorg H. Familie
  • VZW Ter Luchte Ruddervoorde
  • VZW Squatina
  • VZW Open Kring Ardooie
  • VZW Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare
  • VZW Zilvervogel

praatcafe dementie

lees meer

De praatcafés dementie zijn een samenwerkingsinitiatief van thuiszorgdiensten, woonzorgcentra en expertisecentra voor dementie. WZC de Pottelberg werkt samen met praatcafé dementie, Kortrijk.

De praatcafés dementie willen mantelzorgers van personen met dementie, hun familieleden en vrienden samenbrengen om te spreken over het leven met dementie. Elk praatcafé brengt naast een informatief gedeelte, ook veel ruimte om vragen te stellen, en ervaringen uit te wisselen. U vindt er zeker een luisterend oor en kan rekenen op de nodige ondersteuning.
Voor meer info en het programma, kunt u terecht op: http://www.praatcafedementiewvl.be/nl/home