over ons

De Pottelberg is een dynamische organisatie die gelooft in mensen. Door kansen te creëren voor groei en ontwikkeling zetten we in op krachten en sterktes en blijven we mensen uitdagen om hun wensen maximaal te realiseren. Woonzorgcentrum De Pottelberg maakt deel uit van een groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen, die werden opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk.
De Pottelberg is een geïnspireerd en open huis: een warme plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar iedereen zichzelf kan zijn en waar liefdevolle nabijheid voorop staat. De Pottelberg wil mensen het gevoel geven thuis te zijn.
 

 

historiek

2019

Vandaag beschikt het woonzorgcentrum, dat inmiddels officieel de naam WZC de Pottelberg draagt, over 180 comfortabele individuele kamers, huiselijk ingerichte gemeenschappelijke leefruimten, een gezellige cafetaria en een eigen warme keuken. De Pottelberg biedt ondertussen ook 110 assistentiewoningen aan en een eigen dienst voor thuiszorg Phebe, in samenwerking met woonzorgcentrum St-Carolus.

2016

2016 - Premium assistentiewoningen In mei 2016 werden de flats ‘Premium’ ingebruik genomen. Het woonproject is een gemeenschappelijk initiatief van bvba ‘Premium Estate Invest’en woonzorgcentrum de Pottelberg. Deze assistentiewoningen werden ontwikkeld voor bewoners die naast de zorggarantie ook erg gesteld zijn op extra wooncomfort.

2014

2014 - Heerlyckheid Hoog Mosscher In 2014 werden de sociale assistentiewoningen van de groep 'Heerlyckheid Hoog Mosscher' opengesteld voor hun bewoners. Deze combinatie van sociale woningen en assistentiewoningen is een initiatief van woonzorgcentrum De Pottelberg en de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

2000

2000: Putkapel Op 16 oktober werden de deuren van de assistentiewoningen de Putkapel geopend. Deze groep van assistentiewoningen werd gebouwd door woonzorgcentrum de Pottelberg. Het gebouw omvat 30 appartementen.

1997

1993 - 1997 Om te beantwoorden aan de veranderende noden op het vlak van infrastructuur en uitrusting, werd het gebouw in de loop van de jaren ‘93 tot ‘97 grondig vernieuwd, met behoud van het waardevolle architectonische karakter. ​​​​​​​In 1998 werd een centrum voor kortverblijf (CKV) voor drie verblijfsgelegenheden erkend.

1944

1944 Tijdens de tweede wereldoorlog bleef het nieuwe rusthuis niet gespaard. Tijdens het bombardement van 21 juli 1944 vielen er 30 slachtoffers onder de bewoners en het gebouw liep ernstige schade op. In 1945 werd het gebouw hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Aanvankelijk verbleven er vooral valide ouderen. Pas in de tweede helft van de jaren '80 evolueerde het rusthuis naar een rust- en verzorgingstehuis voor voornamelijk zorgbehoevende ouderen.

1938

1938 In 1938 werd er een nieuwe instelling gebouwd met 100 kamers en 3 zalen voor telkens 30 bejaarden. De gang werd versierd in Art Deco stijl. Vooral de koepels in brandglas waren uniek voor een zorgvoorziening.

1898

1898 Woonzorgcentrum 'De Pottelberg' werd opgericht door de Zusters van de Heilige Familie van Kortrijk. In 1898 bouwden zij op het terrein waar nu de parking is een hospitaal voor 'gebrekkigen, ongeneeslijk zieken, rachitische en mishandelde kinderen'. Deze instelling werd aan Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën toegewijd.

2019

Vandaag beschikt het woonzorgcentrum, dat inmiddels officieel de naam WZC de Pottelberg draagt, over 180 comfortabele individuele kamers, huiselijk ingerichte gemeenschappelijke leefruimten, een gezellige cafetaria en een eigen warme keuken. De Pottelberg biedt ondertussen ook 110 assistentiewoningen aan en een eigen dienst voor thuiszorg Phebe, in samenwerking met woonzorgcentrum St-Carolus.

2016

2016 - Premium assistentiewoningen

In mei 2016 werden de flats ‘Premium’ ingebruik genomen. Het woonproject is een gemeenschappelijk initiatief van bvba ‘Premium Estate Invest’en woonzorgcentrum de Pottelberg. Deze assistentiewoningen werden ontwikkeld voor bewoners die naast de zorggarantie ook erg gesteld zijn op extra wooncomfort.

2014

2014 - Heerlyckheid Hoog Mosscher

In 2014 werden de sociale assistentiewoningen van de groep 'Heerlyckheid Hoog Mosscher' opengesteld voor hun bewoners. Deze combinatie van sociale woningen en assistentiewoningen is een initiatief van woonzorgcentrum De Pottelberg en de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

2000

2000: Putkapel

Op 16 oktober werden de deuren van de assistentiewoningen de Putkapel geopend. Deze groep van assistentiewoningen werd gebouwd door woonzorgcentrum de Pottelberg. Het gebouw omvat 30 appartementen.

1997

1993 - 1997

Om te beantwoorden aan de veranderende noden op het vlak van infrastructuur en uitrusting, werd het gebouw in de loop van de jaren ‘93 tot ‘97 grondig vernieuwd, met behoud van het waardevolle architectonische karakter.

​​​​​​​In 1998 werd een centrum voor kortverblijf (CKV) voor drie verblijfsgelegenheden erkend.

1944

1944

Tijdens de tweede wereldoorlog bleef het nieuwe rusthuis niet gespaard. Tijdens het bombardement van 21 juli 1944 vielen er 30 slachtoffers onder de bewoners en het gebouw liep ernstige schade op. In 1945 werd het gebouw hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Aanvankelijk verbleven er vooral valide ouderen. Pas in de tweede helft van de jaren '80 evolueerde het rusthuis naar een rust- en verzorgingstehuis voor voornamelijk zorgbehoevende ouderen.

1938

1938

In 1938 werd er een nieuwe instelling gebouwd met 100 kamers en 3 zalen voor telkens 30 bejaarden. De gang werd versierd in Art Deco stijl. Vooral de koepels in brandglas waren uniek voor een zorgvoorziening.

1898

1898

Woonzorgcentrum 'De Pottelberg' werd opgericht door de Zusters van de Heilige Familie van Kortrijk. In 1898 bouwden zij op het terrein waar nu de parking is een hospitaal voor 'gebrekkigen, ongeneeslijk zieken, rachitische en mishandelde kinderen'. Deze instelling werd aan Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën toegewijd.

missie & visie

We willen ouderen kwaliteitsvol begeleiden bij alle woon- en zorgnoden. We willen een geïnspireerd en open huis zijn.

lees meer

kwaliteit

De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

lees meer

groep zorg heilige familie

WZC de Pottelberg behoort tot Groep Zorg H. Familie vzw. Groep Zorg H. Familie stelt 'Mensen centraal in zorg' voorop.
 

 

bekijk de website

nieuwe personeelskledij

Vanaf nu ook nieuwe personeelskledij in de Pottelberg.
lees meer

afdeling de nachtegaal steunt kebene

Afdeling de Nachtegaal steunt Kebene, overhandiging cheque
lees meer

Els Bourgonjon

algemeen directeur

Tel: 056 25 50 49
E-mail: els.bourgonjon@depottelberg.be

Levi Verbrugghe

Diensthoofd bewonerszorg

Tel: 056 30 17 98
E-mail: levi.verbrugghe@depottelberg.be

Philippe Bulcaen

Stafmedewerker

Tel: 056 30 17 90
E-mail: philippe.bulcaen@depottelberg.be

samenwerkingsverbanden

Het delen van kennis, uitwisselen van ervaringen en het interactief beroep doen op elkaars expertise
speelt een cruciale rol in ons continu streven naar excellente kwaliteitszorg.

zorgnet icuro

lees meer

Als erkende zorgorganisatie zijn we samen met 774 andere voorzieningen lid van Zorgnet-Icuro vzw: een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.

Zorgnet-Icuro is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet-Icuro is een erkende werkgeversfederatie en verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.

De kerndoelstelling van Zorgnet-Icuro is het mee helpen realiseren van kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg. Zorgnet-Icuro streeft met zijn voorzieningen naar zorg op maat van elke bewoner, cliënt en patiënt. De voorzieningen van Zorgnet-Icuro onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven winst enkel na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen.De uitbouw van een zorgnetwerk, met samenwerking tussen voorzieningen en over organisaties heen, is voor Zorgnet-Icuro prioritair. Samen met zijn leden ontwikkelt Zorgnet-Icuro duidelijke standpunten en plaatst die op de politieke agenda.

www.zorgneticuro.be

woonzorgplatform delta

lees meer

Woonzorgplatform Deltaplus is een samenwerkingsverband tussen negen woonzorgcentra waarbij de deelnemende organisaties op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van bestuurlijke autonomie op een niet-vrijblijvende manier, een deel of meerdere delen van hun werking met elkaar delen. 

  • WZC St. Vincentius Ardooie
  • WZC Engelendale Brugge
  • WZC Huize Zonnelied Ieper
  • WZC De Pottelberg Kortrijk
  • WZC St. Carolus Kortrijk
  • WZC Rustenhove Ledegem
  • WZC St. Jozef Oostkamp
  • WZC Castel Oostende 
  • WZC St. Jozef Oostende

De voornaamste doelstellingen zijn: krachten bundelen, een innovatief beleid ontwikkelen en realiseren binnen de representativiteit, elkaar versterken, efficiëntie en effectiviteit verhogen, elkaar inspireren, expertise delen, een kostenbeheersend klankbord zijn voor elkaar, etc.

 

 

praatcafe dementie

lees meer

De praatcafés dementie zijn een samenwerkingsinitiatief van thuiszorgdiensten, woonzorgcentra en expertisecentra voor dementie. WZC de Pottelberg werkt samen met praatcafé dementie, Kortrijk.

De praatcafés dementie willen mantelzorgers van personen met dementie, hun familieleden en vrienden samenbrengen om te spreken over het leven met dementie. Elk praatcafé brengt naast een informatief gedeelte, ook veel ruimte om vragen te stellen, en ervaringen uit te wisselen. U vindt er zeker een luisterend oor en kan rekenen op de nodige ondersteuning.
Voor meer info en het programma, kunt u terecht op: http://www.praatcafedementiewvl.be/nl/home