missie & visie

Ouderen kwaliteitsvol begeleiden bij alle woon- en zorgnoden.

We willen een geïnspireerd en open huis zijn. Een warme plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar mensen zichzelf kunnen zijn en liefdevolle nabijheid voorop staat. De Pottelberg wil mensen het gevoel geven thuis te komen. Vanuit onze passie voor mensen zijn we oprecht nieuwsgierig naar ieders levensverhaal. Door echt te luisteren en aandacht te geven, willen we samen bouwen aan een relatie waarin open communicatie en menselijke bejegening de norm is. De Pottelberg is een dynamische organisatie waar we geloven in mensen. Door kansen te creëren voor groei en ontwikkeling zetten we in op krachten van mensen en blijven we hen uitdagen hun wensen maximaal te realiseren.
Samen een plek creëren waar mensen zich thuis voelen ...

 

Toope tegoare - de Pottelberg als 1 team -

Professionaliteit

Met Goesting - passie voor mensen -

Respect

Geirne zien - tijd maken voor elkaar -

Engagement

Van erte - met hart en ziel

Teamwork

 

Waarden naar bewoners:
Toope tegoare - de Pottelberg als 1 team –
Samen met onze bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers  gaan we er elke dag voor. We lachen, wenen, genieten, zijn samen stil. We dromen, denken en werken. We waarderen elkaars inspanningen en resultaten, helpen elkaar waar nodig en moedigen collega’s aan hun talenten in te zetten.
We willen er elke dag samen voor gaan.
 
Met Goesting - passie voor mensen -
Goesting om voor anderen het verschil te maken en betekenisvol te zijn. Goesting om er elke dag weer te staan en het beste uit onszelf te halen. Voor onze bewoners en voor elkaar. Goesting om met hart en ziel te zorgen voor elke mens.  Met een glimlach, gevoel voor humor en een liefdevol gebaar.
Goesting om jou goesting te geven.
 
Geirne zien - tijd maken voor elkaar -
Wij vinden het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen en mogen zijn en hebben aandacht voor het unieke in elke mens en zijn oprecht geïnteresseerd in ieders levensverhaal, zonder vooroordelen. Elke mens zijn eigen kijk op het heden en de toekomst, gewoontes en persoonlijke wensen laten beleven.
Wij luisteren en zoeken samen hoe we, binnen haalbare grenzen, ons aanbod hierop kunnen afstemmen.
 
Van erte - met hart en ziel -
We willen dat mensen zich welkom voelen en thuis kunnen komen. Zowel als bewoner, familie, bezoeker, vrijwilliger als medewerker. Wij doen ons werk met hart en ziel en gaan elke dag meteen positieve ingesteldheid aan de slag voor onze bewoners en elkaar.
Liefdevol begeleiden bij het wonen en leven, op zoek naar dat ‘tikkeltje meer’ dat voor mensen betekenisvol kan zijn.

 

 

Waarden naar medewerkers:
Professionaliteit
Professionaliteit is met beroepsfierheid het werk deskundig, met kennis van zaken, met grote vaardigheid en op kwalitatieve wijze uitvoeren, volgens de wetenschappelijke standaarden die in het beroep gehanteerd worden. Wie professioneel handelt is vakbekwaam, is in staat tot zelfstandig handelen en hanteert protocollen en methodes die voor het beroep werden ontwikkeld. Heeft inzicht in wat hij/zij doet, beoordeelt elke situatie kritisch, begrijpt wat er moet gebeuren en komt met originele oplossingen voor problemen die zich voordoen i.v.m. de eigen functie.
 
Respect
Respectvol omgaan betekent dat je mensen met onbevangen geest, zonder (voor)oordeel, tegemoet treedt en openheid opbrengt om het anders zijn van anderen te aanvaarden.Wie respectvol is, gelooft dat verscheidenheid tussen mensen een rijkdom is, behandelt iedereen als gelijkwaardig, is verdraagzaam t.a.v. ideeën en meningen die verschillen van de eigen mening, heeft vertrouwen in de capaciteiten van anderen en toont daar waardering voor. Respect is ook het accepteren van de geldende regels en procedures in de organisatie en deze op een correcte wijze toepassen, zelfs als je er niet helemaal mee akkoord bent.
 
Engagement
Engagement is inzet en betrokkenheid tonen voor het eigen werk en het geheel van de organisatie. Wie zich engageert hecht waarde aan de missie van de organisatie, de doelstellingen van het team en de eigen opdracht en zet zich toegewijd, gedreven en vastberaden in om de eigen taak naar best vermogen te vervullen. Engagement is de eigen capaciteiten ten volle willen benutten, is initiatief nemen om resultaten te halen, is 'werk zien' en ernaar handelen.
 
Teamwork
Teamwerk is anderen betrekken om mee te werken/mee te denken en zelf ook actief meedoen, is spontaan informatie met elkaar delen, is mekaar helpen wanneer dit het resultaat ten goede komt, is meewerken aan een goede sfeer in het team door open te communiceren, door feedback te geven en er zelf naar te vragen, is problemen in de samenwerking durven benoemen, maar steeds weer te kiezen voor dialoog, inspanningen doen om meningsverschillen met collega’s te harmoniseren en de eerste stap te zetten om zich te verzoenen na een conflict.