uitgaansregels voor bewoners vanaf maandag 6 juli 2020

Bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten onder begeleiding van de geregistreerde mantelzorger / professionele begeleider die volgende richtlijnen naleeft:

- Voorafgaandelijke overleg door directie en/of hoofdverpleegkundige 

- Met behoud van 1,5m afstand 

- Mits het dragen van mondneusmasker door de bewoner én de geregistreerde mantelzorger / professionele begeleider bij het verlaten en betreden van het woonzorgcentrum

- Mits het dragen van mondneusmasker volgens de door de overheid opgelegde richtlijnen

- Mits het toepassen van correcte handhygiëne 

Restaurantgebruik in het woonzorgcentrum is voorlopig niet gewijzigd en blijft niet mogelijk.

Bij vermoeden van niet correct naleven van deze richtlijnen kan de directie, na overleg met de CRA oordelen dat de bewoner na terugkomst op de kamer dient te blijven. De bewoner wordt  op dag1 en 7 getest  op COVID19. Pas na een negatief resultaat van deze 2 testen kan de bewoner de kamer terug verlaten. 

 

Mogen we vragen aan de geregistreerde mantelzorger die bewoner komt ophalen de maatregelen inzake veiligheid strikt op te volgen. We willen ten zeerste vermijden dat we genoodzaakt zouden worden de maatregelen terug te schroeven.